Przedszkole nr.2 w Przemyślu wita na swojej stronie.

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Przedszkole Nr 2 w Przemyślu ul. Bartosza Głowackiego 17

   Informacja dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych!

Lista dzieci przyjętych do przedszkola

na rok szkolny 2014/15

znajduje się w holu przedszkola.

Prosimy Rodziców o osobiste

potwierdzenie woli uczęszczania do

NASZEGO PRZEDSZKOLA

w kancelarii placówki w terminie do

15.04.2014 r.

 

  MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze,

wychowawcze i kształcące.

Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka

odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie

i zachowania przyjazne przyrodzie,

buduje poczucie tożsamości regionalnej

i narodowej, rozwija kompetencje społeczne,

a także uczy odróżniania dobra od zła.

Pełni również funkcję doradczą

i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko

stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to:

"Akceptacja, szczęście i prawdziwa miłość do dziecka
jest drogowskazem zachowań
wszystkich pracowników przedszkola"

photo

Poniedziałek 21.04.2014

Ilość odwiedzin: 219292