Przedszkole nr.2 w Przemyślu wita na swojej stronie.

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Przedszkole Nr 2 w Przemyślu ul. Bartosza Głowackiego 17

 

 

  MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze,

wychowawcze i kształcące.

Wspomaga wszechstronny rozwój

dziecka odpowiednio do jego

indywidualnych potrzeb i możliwości.

Tworzy bezpieczne warunki

        do  wspólnej zabawy i nauki. 

       Promuje dbanie o zdrowie

i zachowania przyjazne przyrodzie,

buduje poczucie tożsamości

regionalnej i narodowej, rozwija

kompetencje społeczne, a także

uczy odróżniania dobra od zła.

Pełni również funkcję doradczą

i wspierającą działania wychowawcze

wobec rodziców.

Celem edukacji przedszkolnej

jest osiągnięcie przez dziecko

stanu gotowości do podjęcia

nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to:

"Akceptacja, szczęście

i prawdziwa miłość do dziecka

jest drogowskazem zachowań

wszystkich pracowników

przedszkola"

photo

Czwartek 29.01.2015

Ilość odwiedzin: 299155